· อุปกรณ์ประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบสำคัญในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

- เมนบอร์ด (Mainboard)

- ซีพียู (CPU)

- แรม (RAM)

1. เมนบอร์ด หรือ แผงวงจรหลัก มีลักษณะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

1.1 รูปทรงของเมนบอร์ด

1.11 เมนบอร์ดแบบ BTX (Balanced Technology Extended)

1.1.2 เมนบอร์ดแบบ Micro ATX

1.1.3 เมนบอร์ดแบบ ATX

1.2 ส่วนประกอบที่สำคัญของเมนบอร์ด เมนบอร์ดจะมีลักษณะดังรูป คือ มีช่องเสียบอุปกรณ์ต่าง ๆที่เรียกว่า สล็อต (Slot) สำหรับการ์ดต่าง ๆ และส่วนของการเชื่อมต่อต่าง ๆ เรียกว่า Connector หรือ พอร์ตเชื่อมต่อ

1.3 ชิปเซ็ต (Chipset) ชิปเซ็ตเป็นหัวใจหลักของเมนบอร์ดชิปเซ็ตจะเป็นตัวบอกให้ทราบว่าบอร์ดรุ่นนั้นสามารถรองรับกับซีพียูและอุปกรณ์อะไรได้บ้าง

1.4 ซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งซีพียูสิ่งสำคัญเมื่อเลือกซื้อเมนบอร์ดคือ ต้องเลือกซ็อกเก็ต (Socket) ติดตั้งซีพียูให้ตรงกับซีพียูที่เราเลือกไว้ เพราะซีพียูแต่ละรุ่นจะมีอินเทอร์เฟสซ็อกเก็ตไม่เหมือนกัน

1.5 สล็อตสำหับติดตั้งแรมในการซื้อเครื่องพีซีนั้น โดยมากเราจะไม่มากนักหากมีงบประมาณที่จำกัด โดยมักเริ่มต้นที่แรมขนาด 4 GB

1.6 สล็อตเสียบการ์ดต่างๆนอกจากซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งชิปซีพียู และสล็อตติดตั้งแรมแล้ว บนเมนบอร์ดยังมีสล็อตประเภทอื่ินๆ สำหรับติดตั้งการ์ดต่างๆอีกเช่น การ์ดแสดงผล

1.7 ช่องต่ออุปกรณ์ IDE อุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อเข้ากับช้อง IDE (Integrated Drive Electronic) นั้นมีอยู่ 2 ชนิด คือ ฮาร์ดดิส และไดรว์ซีดี/ดีวีดี จะเป็นแบบ Built-in ที่ถูกติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดจำนวน 2 ขั้วโดย 1 ขั้วต่อนั้นสามารถติดตั้งอุปกรณ์ IDE ได้ 2 ตัวซึ่งหมายความว่าเราจะติดอุปกรณ์ IDE ได้สูงสุด 4 ตัว

1.8 พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกพอร์ตเชื่อมต่อที่อยู่บริเวณด้านข่างของเมนบอร์ดนั้นจะใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆเพื่อรับส่งข้อมูลเข้ามาภายในเครื่องไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ด,เมาส์จอแสดงผลลำโพง หรือเครื่องพิมพ์ซึ่งพอร์ตเหล่านี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะโพล่มาด้านหลังของเคสนั่นเอง

1.9 ชิปไบออส (BIOS) เป็นหน่วยความจำที่เล็กสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้ควบคุมและสนับสนุนให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานตามโปรแกรม ในขณะเปิเครื่องไบออสจะตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและหากมีข้อผิดผลาดเกิดขึ้นระบบจะทำการส้งสัญญาณแจ้งให้ทราบ (ทั้งทางข้อความ และ เสียงเตือน)หากไม่พบความผิดผลาดเครื่องก็จะสามารถเข้าสู่ Windows ได้ตามปกติ

2. ซีพียู (CPU: Central Processing unit)หรือหน่วยประมวลผลกลาง เป็นเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการประมวลผลข้อมูลโดยรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

3. แรม (RAM: Random Access Memory)ในการประมวลผลซีพียูจะต้องติดต่อกับแรมซึ่งเป็นหน่วยความจำสำหรับใช้เก็บพักข้อมูลชั่วคราวทำจากสารกึ่งตัวนำที่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟให้อุปกรณ์ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ในขณะอ่านหรือบันทึกข้อมูลรวมทั้งใช้การอ้างอิงข้อมูลด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงดังนั้นแรมจึงสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วมาก


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ